W ramach zadania #Samodzielni i zaradni, rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością (bez względu na wiek dziecka) oraz ich podopieczni mogą bezpłatnie skorzystać z:

Warsztatów kompetencji społecznych zwiększających aktywność życiową i zaradność osób z niepełnosprawnościami
Kursów pierwszej pomocy
Warsztatów aktywizacji zawodowej
Indywidualnych konsultacji
Uzyskać nieograniczony czasowo
dostęp do platformy https://pjm-online.pl/
Pod okiem trenera lub samodzielnie
w warunkach domowych zrealizować program
Dr Neuronowski, usprawniający komunikację