#Samodzielni i zaradni to zadanie publiczne realizowane przez Fundację Wałbrzych 2000 dzięki współfinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa dolnośląskiego.

Jego celem jest wsparcie rodziców i opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami (tj. osób zależnych) obejmujące zapewnienie wiedzy na temat przysługujących im uprawnień dostępnych usług, specjalistycznej opieki medycznej, możliwości uzyskania dofinansowania do specjalistycznego oprzyrządowania, rodzajów sprzętów rehabilitacyjnych oraz wsparcie prawne i psychologiczne, i skorzystanie z opieki wytchnieniowej w Ośrodkach Pobytu Czasowego na Dolnym Śląsku.


 
 

 

 

Przewodnik dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami
Sprawdź nasze zestawienie porad i informacji dla rodziców


 
 

 

 

Jeśli mieszkasz w powiatach: miasto Wałbrzych, wałbrzyski, świdnicki, kłodzki, ząbkowicki lub dzierżoniowski i opiekujesz się dzieckiem z niepełnosprawnością (bez względu na jego wiek) skontaktuj się z Fundacją Wałbrzych 2000.

Zadzwoń: 74 843 45 62

Przyjdź: ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych

Zobacz co zyskujesz!

W ramach zadania #Samodzielni i zaradni, rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnością (bez względu na wiek dziecka) oraz ich podopieczni mogą bezpłatnie skorzystać z:

Warsztatów kompetencji społecznych zwiększających aktywność życiową i zaradność osób z niepełnosprawnościami
Kursów pierwszej pomocy
Warsztatów aktywizacji zawodowej
Indywidualnych konsultacji
Uzyskać nieograniczony czasowo
dostęp do platformy https://pjm-online.pl/
Pod okiem trenera lub samodzielnie
w warunkach domowych zrealizować program
Dr Neuronowski, usprawniający komunikację